Home / Contact

Contact

Expeditie Junior is een evenement dat georganiseerd wordt door Stichting Winnen doen we Samen. De goede doelen stichting van DESTIL.

Informatie en inschrijving
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met de organisatie van Expeditie Junior:

Adresgegevens
Laurent Janssensstraat 101
5048 AR Tilburg
Telefoon (013) 465 30 07 – (06) 51 18 67 01
E-mail: wdws@destil.nl

Bankgegevens St. Winnen doen we samen
ING Bank: 61.32.204
IBAN: NL41INGB0006132204
BIC: INGBNL2A
RSIN: 8529.36.989.
KvK: 58233792

Stichting Winnen doen we samen
De Belastingdienst heeft Stichting Winnen doen we samen met ingang van 18 juni 2013 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verleend. De Stichting organiseert het evenement Mystery Mountain en Expeditie Junior en strijdt samen met haar deelnemers voor o.a. het goede doel: Orange Babies.

Doel
De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van verscheidene evenementen, welke evenementen de tegenprestatie zijn voor de door de donateurs/deelnemers ingezamelde financiële bijdragen. In het voortraject van het evenement zullen diverse benefietactiviteiten door de stichting en/of donateurs/deelnemers worden georganiseerd en voorts het verrichten van al hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zijn dan wel al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft met het verwezenlijken van haar doel geen winstoogmerk.

Bestuursleden
René Kars
Job van Vliet
Richard Vinke

Top